ALGEMEEN

Copyright @ 2006 - 2015 | All Rights reserved
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Sitemap
CONTACT

Bezoek en postadres:
Archipel 4528 | 8224 HX | Lelystad
(0320) 785700 | info@adfisq.nl
Checklist Inkomstenbelasting

BOX 3

• bezittingen van u en uw minderjarige kinderen op

1 januari 2014:

• bank-, giro-, spaartegoeden (jaaropgaven bank), ook dat

van

  uw kinderen tot 18 jaar;

• aandelen, obligaties (jaaropgaven bank);

• contant geld;

• overige onroerende zaken (niet betreffende de eigen

  woning);

• premiespaarregeling, winstdelingsregeling;

• maatschappelijke beleggingen (bijv. groene- of

  agaath belegging);

• vermogen in het buitenland

• schulden van u en uw minderjarige kinderen

  op 1 januari 2014:

• persoonlijke leningen of doorlopende kredieten;

• financiering van aandelen;

• schulden uit studiefinanciering;

• schulden uit hypotheek overige onroerende zaken (niet

  betreffend de eigen woning).


Buitengewone uitgaven (hierbij kunt u denken aan)

• uitgaven voor giften / kerkbijdragen (alleen door de

  Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI);

• betaalde alimentatie voor ex-echtgenote en minderjarige

  kinderen;

• kosten voor levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie

  geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten (2014 is

  het laatste jaar dat deze aftrekpost als buitengewone uitgave

  wordt aangemerkt);

• uitgaven voor ziektekosten (die niet onder het eigen risico

  vallen) of studiekosten:

• genees- en heelkundige hulp en/of voorgeschreven

  medicijnen;

• hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel;

• vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis

en/of

  reiskosten ziekenbezoek;

• een dieet;

• extra gezinshulp;

• extra kleding en beddengoed.


De checklist is ook te downloaden via

het hiernaast geplaatste PDF-bestand.

Aangifte Inkomstenbelasting 2014


Onderstaande opsomming kan behulpzaam zijn bij het verzamelen

van de noodzakelijke informatie voor de Aangifte Inkomstenbelasting

bij de Belastingdienst.


Algemene (persoonlijke) gegevens

• naast uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats) ook;

• geboortedata van u en/of uw (fiscale) partner alsook uw

  thuiswonende kinderen;

• het Burger Service Nummer (voorheen Sofinummer) van u en/of

  uw (fiscale) partner waarmee u aangifte doet;

• opgave Ontvangen Zorgtoeslag 2014 van de belastingdienst;

• opgave ontvangen of betaalde Voorlopige Teruggave 2014 van

  de belastingdienst.


BOX 1

• jaaropgave 2014 van uw werkgever of

  uitkeringsinstantie;

• reisafstand woon-werkverkeer (meer dan

  10 kilometer per openbaar vervoer afgelegd

  indien u een OV-verklaring heeft);

• inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden

  (bijvoorbeeld alfahulp, artiesten, freelancers);

• eigen woning:

• WOZ-waarde (aanslagbiljet 2014,

  peildatum 1 januari 2013);

• hypotheekschuld per 31 december 2014 en de door u betaalde

  hypotheekrente;

• door u ontvangen periodieke uitkeringen (bijvoorbeeld alimentatie, 

  lijfrentes, bijdragen premiewoningen);

• betaalde premies voor lijfrentes (bijv. nabestaandenlijfrente,

  overbruggingslijfrente, pensioenlijfrente).

AdFisq
Administratie- en Belastingadvieskantoor