ALGEMEEN

Copyright @ 2006 - 2015 | All Rights reserved
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Sitemap
CONTACT

Bezoek en postadres:
Archipel 4528 | 8224 HX | Lelystad
(0320) 785700 | info@adfisq.nl
Facturatie
Factuurvereisten

Bij het uitreiken van een factuur aan uw klanten dienen ten minste

de volgende zaken (zoals voorgeschreven door de Belastingdienst)

op de factuur te worden vermeld:


• het woord “factuur”;

• de factuurdatum;

• de datum of periode van levering of dienst;

• een opeenvolgend factuurnummer;

• uw eigen NAW-gegevens;

• uw BTW-nummer;

• uw inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer van

  Koophandel;

• uw IBAN-nummer;

• de NAW-gegevens van het bedrijf of persoon aan wie wordt

  gefactureerd;

• het BTW-nummer van het bedrijf of persoon aan wie wordt

  gefactureerd;

• duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten

  (denk ook aan eventuele hoeveelheden of volume dat is geleverd);

• de vergoeding inclusief BTW;

• het toegepaste BTW tarief;

• het te betalen BTW bedrag;
• indien van toepassing: verwijzing naar de vrijstelling of
  intracommunautaire levering;
• indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:
  BTW verlegd.


Behandeling van een factuur

De factuur dient gewoonlijk voor de 15de dag na de maand van

levering van het product of dienst te worden uitgereikt.

Bewaar een kopie van de factuur bij uw administratie.

Facturatie is een verplicht nummer, maar essentieel voor iedere

ondernemer.

Het proces van factureren voor geleverde producten of diensten

levert uiteindelijk het geld op waarvoor u heeft geleverd en of

geïnvesteerd.

Veelal gaat dit ten koste van de tijd die u graag aan uw klanten wilt

besteden.


De facturatie kunt u desgewenst met een gerust hart over laten aan

AdFisq, terwijl u zich kunt bezig houden met uw “core business”. 


Uitbesteden houdt in dat u uw opdracht- of leveringsbonnen

verzamelt en door AdFisq laat verwerken.

Wij stellen de facturen op en sturen deze namens u uit aan uw

klanten, bewaken vervolgens (in overleg met u) de betaaltermijn van

de uitstaande facturen en verwerken de gehele administratieve

afhandeling rondom de uitstaande en betaalde facturen.


Inkoopfacturen

Zoals u facturen uitstuurt zult u ook

facturen van uw leveranciers ontvangen.

Voor hen gelden dezelfde spelregels

zoals hiernaast beschreven.

Indien u een factuur ontvangt die

hieraan niet voldoen, vraag dan vooral om

een gecorrigeerde factuur, zodat u deze

ook mag verrekenen met de Aangifte Omzetbelasting.


Uitbesteding van de facturatie aan AdFisq betekent voor u een hele

zorg minder.


Bent u geïnteresseerd zijn of heeft u vragen, neem dan gerust

contact met ons op.

AdFisq
Administratie- en Belastingadvieskantoor