ALGEMEEN

Copyright @ 2006 - 2015 | All Rights reserved
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Sitemap
CONTACT

Bezoek en postadres:
Archipel 4528 | 8224 HX | Lelystad
(0320) 785700 | info@adfisq.nl
Rechtsvormen

Wanneer u een onderneming wilt starten zal een keuze moeten worden gemaakt uit verschillende rechtsvormen.


De aandachtspunten hierbij zijn:

• start u alleen de onderneming of gaat u samenwerken met anderen?

• wat wordt door u of anderen ingebracht in de onderneming? arhbeid, goederen, geld of goodwill?

• wat brengt u aan privé-vermogen in en wat betekent dat voor de belasting die daarover wordt geheven?

De meeste startende ondernemers beginnen met een eenmanszaak.
Indien er een samenwerkingsverband wordt aangegegaan wordt meestel gekozen voor een vennootschap onder firma (VOF).

Er bestaat twee type rechtsvormen:

1. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
Wanneer deze rechtsvorm gekozen wordt bent u met het gehele privé-vermogen aansprakelijk voor schulden gekoppeld aan de
onderneming. De soorten rechtsvormen die onder type rechtsvorm voorkomen zijn:
Eenmanszaak
Venootschap Onder Firma (VOF)
Commanditaire Vennootschap
Maatschap

2. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (oftewel rechtspersoon)
In tegenstelling tot de hiervoor beschreven rechtsvorm geldt hier dat de rechtspersoon verantwoordelijk is voor alle rechten en plichten die
gekoppeld zijn aan de onderneming. Dat betekent dat de betrokken bestuurders, zoals directeuren, in beginsel niet met hun privé-
vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon. De meest voorkomende rechtspersonen zijn:
Besloten Vennootschap (BV)
Naamloze Vennootschap (NV)
Coöperatieve Vereniging (coöperatie)
Vereniging
Stichting

Wil u, na het lezen van deze informatie, zeker weten wat de beste keuze is voor uw onderneming neem dan gerust contact met ons op.
AdFisq
Administratie- en Belastingadvieskantoor