Archipel 45-28, Lelystad  |  (0320) 785700  |  info@adfisq.nl

Diensten aan…

…ondernemers.

Of u nu freelancer of ZZP-er bent, een eenmanszaak, VOF of een Besloten Venootschap (BV) heeft, AdFisq is voor u het juiste adres voor uw totale boekhouding en BTW-aangifte. AdFisq kan u alle zorgen uit handen nemen en is aangesloten bij en gecertificeerd lid van het Register Belastingadviseurs.

Uw Administratie of Boekhouding

Zoeken
De boekhouding gaat over het financiële hart van uw onderneming. Wanneer de administratie op orde is haalt u uiteindelijk meer rendement uit uw onderneming. Daarmee voldoet u aan wettelijke eisen (die aan de boekhouding worden gesteld) en kunt u beslissingen nemen op basis van duidelijke cijfers en komt u niet plotseling voor verrassingen te staan.

AdFisq zorgt desgewenst voor:
 • Financiële administratie, boekhouding;
 • Verwerken van uw bank- en factuur documenten;
 • Samenstellen tussentijdse rapportage's en analyses;
 • Samenstellen van de jaarrekening;
 • Wegwerken van achterstanden in uw administratie.

U kunt er voor kiezen uw boekhouding (deels) zelf uit te voeren of het over te laten aan ons.

AdFisq maakt gebruik van de volgende professionele online boekhoudprogramma's:

Fiscaliteiten en Belastingadvies

Iedereen zijn vak en de Belastingen is er zo één. In het algemeen geldt dat er binnen de actuele Wet- en Regelgeving vele mogelijkheden bestaan die aanzienlijke besparingen kunnen opleveren.

AdFisq weet haar weg te vinden in het fiscale doolhof. Door onze kennis continue up-to-date te houden kent zij de fiscale markt als geen ander. Daar waar nodig kunnen wij terugvallen op een uitgebreid netwerk van experts en specialisten waarbij het zich niet beperkt tot fiscale aspecten alleen.

Belastingadvies is maatwerk waarbij uw persoonlijke situatie als uitgangspunt geldt. Zodoende kunnen wij u uitstekend begeleiden en adviseren, zodat uw aangifte zo gunstig mogelijk uitpakt, zonder verrassingen.

De volgende diensten kunnen voor u worden uitgevoerd:

 • Aangifte Omzetbelasting (BTW);
 • Aangifte Loonbelasting;
 • Aangifte Inkomstenbelasting;
 • Samenstellen van de jaarrekening;
 • Aangifte Vennootschapsbelasting (VPB);
 • Behandelen van bezwaar- en beroepsschriften;
 • Second Opinion en Advies.

De meeste voorkomende belastingaangiftes worden op elektronische wijze verwerkt én verzonden aan de Belastingdienst. Hiervoor maakt AdFisq gebruik van professionele software van Nextens.

Nextens

Naast het ondernemerschap bent u ook particulier. Voor meer informatie over de belastingaangifte verwijzen wij u graag naar die pagina voor Particulieren. Hier vindt u alle informatie over de dienstverlening van AdFisq die hiermee verband houdt.

Loonadministratie…

…is meer dan alleen maar salarissen uitbetalen.

Loonadministratie

Eén of meer werknemers in dienst hebben betekent dat u een verantwoordelijkheid hebt betreffende de periodiek uit te betalen salarissen. Omdat u zich als ondernemer het liefst concentreert op de essentie van uw werk (de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming) kan de loonadministratie met een gerust hart worden uitbesteed aan AdFisq.

AdFisq kan overweg met alle CAO-afspraken en verzorgt zodoende snel en efficiënt de gehele loonadministratie:

 • invoeren en mutatie rondom uw personeelsbestand;
 • het tijdig en conform afspraak verstrekken van loonstroken, zodat u in staat bent tot uitbetaling van de lonen aan uw medewerrkers;
 • het jaarlijks verstrekken van de jaaropgave t.b.v. uw werknemers;
 • het verstrekken van informatie aan Bedrijfsverenigingen;
 • het verwerken van aanpassingen voortvloeiend uit de CAO;
 • desgewenst het maken van bruto-netto of netto-bruto berekeningen;
 • het begeleiden bij controles van de Bedrijfsvereniging of van de Loonbelasting.

Kortom: wij doen het werk en u behoudt het overzicht.

Aangifte Loonbelasting

Vanuit de gevoerde loonadministratie is AdFisq in staat de periodieke Aangifte Loonbelasting voor u uit te voeren: wij berekenen voor u de te betalen Loonheffing en wordt de Aangifte door ons elektronisch verzonden aan de Belastingdienst.

Wanneer u kiest voor het uitbesteden van de Loonadministratie aan AdFisq, dan heeft u daar verder geen omkijken meer naar.

Loonstrook
Vanuit de gevoerde loonadministratie is AdFisq in staat de periodieke Aangifte Loonbelasting voor u uit te voeren: wij berekenen voor u de te betalen Loonheffing en wordt de Aangifte door ons elektronisch verzonden aan de Belastingdienst.

Wanneer u kiest voor het uitbesteden van de Loonadministratie aan AdFisq, dan heeft u daar verder geen omkijken meer naar.

Geïnteresseerd?

Wilt u uw loonadministratie uitbesteden aan AdFisq of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met ons op.

Facturatie

Facturatie is een verplicht nummer, maar essentieel voor iedere ondernemer. Het proces van factureren voor geleverde producten of diensten levert uiteindelijk het geld op waarvoor u heeft geleverd en of geïnvesteerd. Veelal gaat dit ten koste van de tijd die u graag aan uw klanten wilt besteden.

De facturatie kunt u desgewenst met een gerust hart over laten aan AdFisq, terwijl u zich kunt bezig houden met uw “core business”.

Uitbesteden houdt in dat u uw opdracht- of leveringsbonnen verzamelt en door AdFisq laat verwerken. Wij stellen de facturen op en sturen deze namens u uit aan uw klanten, bewaken vervolgens (in overleg met u) de betaaltermijn van de uitstaande facturen en verwerken de gehele administratieve afhandeling rondom de uitstaande en betaalde facturen.

Inkoopfacturen

Facturatie
Zoals u facturen uitstuurt zult u ook facturen van uw leveranciers ontvangen. Voor hen gelden dezelfde spelregels zoals hiernaast beschreven. Indien u een factuur ontvangt die hieraan niet voldoen, vraag dan vooral om een gecorrigeerde factuur, zodat u deze ook mag verrekenen met de Aangifte Omzetbelasting.

Uitbesteding van de facturatie aan AdFisq betekent voor u een hele zorg minder.

Heeft u vragen?

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Factuurvereisten

Bij het uitreiken van een factuur aan uw klanten dienen ten minste de volgende zaken (zoals voorgeschreven door de Belastingdienst) op de factuur te worden vermeld:

 • het woord “factuur”;
 • de factuurdatum;
 • de datum of periode van levering of dienst;
 • een opeenvolgend factuurnummer;
 • uw eigen NAW-gegevens;
 • uw BTW-nummer;
 • uw inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • uw IBAN-rekeningnummer;
 • de NAW-gegevens van het bedrijf of persoon aan wie wordt gefactureerd;
 • het BTW-nummer van het bedrijf of persoon aan wie wordt gefactureerd;
 • duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten (denk ook aan eventuele hoeveelheden of volume dat is geleverd);
 • de vergoeding inclusief BTW;
 • het toegepaste BTW tarief (of tarieven);
 • het te betalen BTW bedrag;
 • indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering;
 • indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding: BTW verlegd.

Behandeling van een factuur

De factuur dient gewoonlijk voor de 15de dag na de maand van levering van het product of dienst te worden uitgereikt. Bewaar een kopie van de factuur bij uw administratie.

Startersbegeleiding

Voor startende ondernemers kan AdFisq een opstap zijn naar succesvol ondernemerschap. Als startende ondernemer krijgt u te maken met allerlei onderwerpen op financieel, fiscaal en administratief gebied en organisaties die veelal nieuw voor u zijn.

Daarnaast brengt u zelf veel kennis mee over uw eigen werkzaamheden en expertise die juist de basis zijn voor de onderneming die u wilt starten. Het administratieve en fiscale onderdeel van het ondernemerschap is meestal juist onbekend terrein. Dat geldt ook voor de keuze van de rechtsvorm van de te starten onderneming. Voor informatie over rechtsvormen zie verderop in dit onderwerp.

Starters
AdFisq begeleidt u graag bij de belangrijkste voorbereidingen die nodig zijn uw onderneming op te starten. Hierbij kunt u denken aan het ondernemingsplan, wat hierbij een belangrijke rol speelt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verder adviseert AdFisq u graag bij het opzetten van uw administratie en de wijze van verwerking van uw boekhouding.

Maatwerk

Iedere onderneming is uniek. Ongeacht of u nu starter bent of al jaren lang ondernemer, of u nu ZZP-er bent of toch één of meerdere werknemers in dienst heeft, een BV, VOF of Maatschap heeft.

AdFisq help u graag verder uw onderneming succesvol te maken.

Knagende vragen?

Iedere ondernemer in spé worstelt met diverse ( veelal nieuwe ) onderwerpen zoals:

 • Inkomsten en uitgaven, opbrengsten en kosten, omzet, winst en verlies: wat houdt dit nu precies in?
 • De administratie helemaal zelf doen of toch geheel of gedeeltelijk utbesteden?
 • Wat betekent Omzetbelasting voor u persoonlijk? Uw verplichtingen en rechten gelden vanaf het allereerste begin.
 • Begin ik een eenmanszaak, een VOF of toch een BV? Welke afweging geldt hier?
 • Wanneer u een eenmanszaak of VOF begint krijgt u ook te maken met Inkomstbelasting. Wat zijn de gevolgen?
 • Hoe behandel en verwerk ik mijn facturen en wat zijn mijn verplichtingen hieromtrent?
 • Welke verzekeringen zijn van toepassing?

Rechtsvormen

Wanneer u een onderneming wilt starten zal een keuze moeten worden gemaakt uit verschillende rechtsvormen. De aandachtspunten hierbij zijn:

 • start u alleen de onderneming of gaat u samenwerken met anderen?
 • wat is de juiste balans tussen fiscale en juridische aspecten van de rechtsvormen?
 • wat wordt door u of anderen ingebracht in de onderneming? Arbeid, goederen, geld of goodwill?
 • wat brengt u aan privé-vermogen in en wat betekent dat voor de belasting die daarover wordt geheven?

Zonder rechtspersoonlijkheid

Wanneer deze rechtsvorm gekozen wordt bent u met het gehele privé-vermogen aansprakelijk voor schulden gekoppeld aan de onderneming. De soorten rechtsvormen die onder dit type rechtsvorm voorkomen zijn:

Met rechtspersoonlijkheid

Met rechtspersoonlijkheid wordt ook wel bedoeld: rechtspersoon. In tegenstelling tot de hiervoor beschreven rechtsvorm geldt hier dat de rechtspersoon verantwoordelijk is voor alle rechten en plichten die gekoppeld zijn aan de onderneming. Dat betekent dat de betrokken bestuurders, zoals directeuren, in beginsel niet met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon. De meest voorkomende rechtspersonen zijn:

De web-links in dit onderwerp verwijzen naar de betreffende onderwerpen op het Ondernemersplein (ondernemersplein.nl).

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u, na het lezen van deze informatie, zeker weten wat de beste keuze is voor u en uw onderneming, neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Wij zijn u graag van dienst.

Agenda
Wilt u, na het lezen van deze informatie, zeker weten wat de beste keuze is voor u en uw onderneming, neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Wij zijn u graag van dienst.

Onze Dienstverlening…

…om van meerwaarde te zijn voor uw onderneming.

Ondernemers

AdFisq is er voor alle ondernemers (MKB en ZZP-ers).

Particulieren

Ook als particulier kunt u prima terecht bij AdFisq.

Tarieven

Hier vindt u de tarieven van onze dienstverlening.

Informatie

Voor als u meer informatie over AdFisq wenst.

© 2006 - 2024 AdFisq | All rights reserved | Contact opnemen

Door verder te klikken op deze website, ga je akkoord met onze privacy verklaring. De privacy verklaring vind je onderaan deze pagina.