Archipel 45-28, Lelystad  |  (0320) 785700  |  info@adfisq.nl

Diensten aan…

…particulieren.

Niet alleen voor de jaarlijks terugkerende Aangifte Inkomstenbelasting kunt u terecht bij Administratie- en Belastingadvieskantoor AdFisq. Ook voor andere, soms ingewikkelde, aanvragen, wijzigingen (veranderende gezin samenstelling als gevolg van trouwen of scheiden), toeslagen of advies en second opinion die verband houden met belastingzaken kunt u contact opnemen en desgewenst een afspraak maken. Hieronder treft u nadere informatie over de verschillende mogelijkheden.

Aangifte Inkomstenbelasting

Belastingdienst
De jaarlijkse Aangifte Inkomstenbelasting wordt door veel particulieren als ingewikkeld ervaren door de vele wijzigingen die elk jaar weer worden doorgevoerd in het belastingstelsel. Wellicht twijfelt u of u wel recht heeft op teruggave. De slogan: “leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel” gaat al lang niet meer op.

Als gecertificeerd lid van en aangesloten bij het Register Belastingadviseurs, weet AdFisq haar weg te vinden in het fiscale doolhof en zijn we in staat, door onze kennis continue up-to-date te houden, u uitstekend te adviseren in de mogelijkheden zodat uw aangifte zo gunstig mogelijk uitpakt.

Als particulier kunt u bij AdFisq terecht voor:
 • Aangifte Inkomstenbelasting (IB);
 • Aanvragen, wijzigen of stopzetten van een Voorlopige Aanslag;
 • Behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
 • Second Opinion en advies.

Bent u naast particulier ook ondernemer? Dan verzorgt AdFisq desgewenst ook uw zakelijke aangifte. Neem vrijblijvend contact op met AdFisq om de mogelijkheden te bespreken.

De belastingaangiftes worden op elektronische wijze verwerkt én verzonden aan de Belastingdienst. Hiervoor maakt AdFisq gebruik van professionele software van Nextens.

Nextens

Voor een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die van toepassing zijn voor de Aangifte Inkomstenbelasting, verwijzen wij u naar de door ons samengestelde checklist op deze pagina.

Aangfiteperiode

AdFisq verzorgt graag uw Aangifte Inkomstenbelasting. U kunt hiervoor een afspraak maken vanaf half februari. Houd a.u.b. rekening met het volgende:

 • Voor ingediende Aangiften Inkomstenbelasting voor 1 april geeft de belastingdienst aan zorg te dragen voor een besluit in de maand juli.
 • Voor ingediende Aangiften Inkomstenbelasting tot 1 mei geeft de belastingdienst geen reactietijd af voor het besluit op de aangifte.

Uitstelregeling

Mocht het zo uitkomen dat u niet vóór de deadline van 1 april Aangifte Inkomstenbelasting kunt doen dan kunt u gebruik maken van de Uitstelregeling die de Belastingdienst u biedt. Vraagt u die uitstel zelf aan dan dient u uiterlijk voor 1 september van hetzelfde jaar aangifte te doen. Een uitstel aanvragen via een belastingconsulent betekent dat u pas uiterlijk voor 1 april het jaar erop aangifte moet doen.

AdFisq verzorgt graag, in samenwerking met u, de aanvraag. Uitstel aanvragen is mogelijk voor:

 • Aangifte Inkomstenbelasting;
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW);
 • aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) indien u ook ondernemer bent.

Toeslagen

Indien u in aanmerking komt voor één van de vormen van toeslagen en u wilt hierbij worden ondersteunt in de aanvraag of wijziging van één of meerdere toeslagen dan biedt AdFisq uitkomst. Samen met u kan voor u de aanvraag, wijziging of stopzetting verzorgt worden en wordt u ondersteunt bij het verzamelen van de juiste gegevens.

De toeslagen waarbij ondersteunt kan worden zijn:

 • Zorgtoeslag;
 • Huurtoeslag;
 • Kinderopvangtoeslag;
 • Kindgebonden budget.

Voorlopige Aanslag

Een voorlopige aanslag kan worden aangevraagd indien er sprake is van een aannemelijke kans dat de jaarlijkse aangifte resulteert in een:

 • teruggaaf, of
 • aanslag.

Afhankelijk van uw persoonlijke of zakelijke situatie kan het prettiger zijn maandelijks geld terug te ontvangen óf te moeten betalen in plaats van een groot bedrag in eens bij de definitieve aanslag.

Bij de jaarlijkse belastingaangifte wordt dan de voorlopige aanslag meegenomen en verrekend. Dit ziet u terug op de definitieve aanslag.

Indien gewenst dan verzorgt AdFisq graag de aanvraag, wijziging of stopzetting van de voorlopige aanslag.

Geïnteresseerd?

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken voor de Aangifte Inkomstenbelasting? Neem dan contact op met AdFisq.

Kalender
Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken voor de Aangifte Inkomstenbelasting? Neem dan contact op met AdFisq.

Checklist Inkomstenbelasting

Onderstaande opsomming kan behulpzaam zijn bij het verzamelen van de noodzakelijke informatie voor de Aangifte Inkomstenbelasting bij de Belastingdienst.

Deze opsomming heeft betrekking op de Aangifte Inkomstenbelasting 2023.

Algemene (persoonlijke) gegevens

 • Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Geboortedata van u en/of uw (fiscale) partner en tevens uw jongste thuiswonend kind;
 • Het Burger Service Nummer (BSN) voorheen Sofinummer) van u en/of uw (fiscale) partner waarmee u aangifte doet;
 • Opgave ontvangen Zorgtoeslag 2023 van de Belastingdienst;
 • Opgave ontvangen of betaakde Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting (IB) 2023 van de Belastingdienst;
 • Opgave betaalde Voorlopige Aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) 2023 van de Belastingdienst.

BOX 1

BOX 1 heeft betrekking op het belastbaar inkomen uit werk en woning.

 • Jaaropgave 2023 van uw werkgever of uitkeringsinstantie;
 • Reisafstand woon-werkverkeer (meer dan 10 kilometer per openbaar vervoer afgelegd indien u een OV-verklaring heeft);
 • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld alfahulp, artiesten, freelancers);
 • Ontvangen alimentatie van ex-partner;
 • WOZ-waarde van de eigen woning (aanslagbiljet 2023, peildatum 1 januari 2022);
 • Hypotheekschuld van de eigen woning per 31 december 2023 inclusief de door u betaalde hypotheekrente;
 • Door u ontvangen periodieke uitkeringen (bijvoorbeeld lijfrentes en bijdragen premiewoningen);
 • Betaalde premies voor lijfrentes (bijvoorbeeld nabestaandenlijfrente, overbruggingslijfrente, pensioenlijfrente);
 • Betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Buitengewone uitgaven

Onderstaande lijst is niet uitputtend.

 • Uitgaven voor giften of kerkbijdragen (alleen door de belastingdienst erkende goede doelen - ANBI);
 • Betaalde alimentatie aan ex-partner;
 • Uitgaven voor ziektekosten (die niet onder het eigen risico vallen);
 • Genees- of heelkundige hulp en/of voorgeschreven medicijnen die niet onder het eigen risico vallen;
 • Hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel;
 • reiskosten zoals vervoer naar een huisarts of ziekenhuis en/of reiskosten ziekenbezoek;
 • Een dieet;
 • Extra gezinhulp;
 • Extra kleding en beddengoed.

BOX 2

BOX 2 heeft betrekking op het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Er is sprake van een aanmerkelijk belang wanneer u (eventueel samen met uw fiscaal partner) minimaal 5% aandelen heeft in een bedrijf.
U dient vervolgens belasting te betalen over de voordelen:

 • Reguliere voordelen, zoals dividend;
 • Vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen.

BOX 3

BOX 3 heeft betrekking op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Betreffende bezittingen van u en uw eventuele minderjarige kinderen op 1 januari 2023:

 • Bank-, giro-, spaartegoeden (jaaropgaven), ook dat van uw kinderen tot 18 jaar;
 • Aandelen, obligaties (jaaropgaven van de bank);
 • Waarde contant geld inclusief Bitcoins;
 • Overige onroerende zaken (niet betreffende de eigen woning);
 • Premiespaarregeling, winstdelingsregeling;
 • Maatschappelijke beleggingen (bijvoorbeeld groene- of agaath beleggingen);
 • Vermogen in het buitenland.

Betreffende schulden van u en uw eventuele minderjarige kinderen op 1 januari 2023:

 • Persoonlijke leningen of doorlopende kredieten;
 • Financiering van aandelen;
 • Schulden uit studiefinanciering;
 • Schulden uit hypotheek overige onroerende zaken (niet betreffende de eigen woning).

Bovenstaande checklist is ook te downloaden als PDF via onderstaande link.

 


Om pdf bestanden te kunnen lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Acrobat Reader kunt u downloaden vanaf deze website van Adobe.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Onze Dienstverlening…

…om van meerwaarde te zijn voor uw onderneming.

Ondernemers

AdFisq is er voor alle ondernemers (MKB en ZZP-ers).

Particulieren

Ook als particulier kunt u prima terecht bij AdFisq.

Tarieven

Hier vindt u de tarieven van onze dienstverlening.

Informatie

Voor als u meer informatie over AdFisq wenst.

© 2006 - 2024 AdFisq | All rights reserved | Contact opnemen

Door verder te klikken op deze website, ga je akkoord met onze privacy verklaring. De privacy verklaring vind je onderaan deze pagina.